Pocztą elektroniczną z Węgier...

 

 

Protest from Budapest

 

Dear Madam/Sirs,

As I hear the Union of Polish Art Photographers would like to turn Mala Gallery into a commercial institution. It means THE END of their activity after 28 years.

As the director of the Liget Gallery - which has ties with Mala Gallery for more than 20 years; we made more than 30 common exhibitions and projects not only in Poland and Hungary, but all around Europe and also in the USA; in September 2004 in Romania, and in September 2005 in China - I would like to warn you very seriously:
If you close the Mala Gallery we will use our international connections to boycott all of your institutions. Sincerely yours:

Tibor Varnagy
director of the Liget Gallery

 

 


Protest z Budapesztu   /   Szanowni Państwo   /   Jak się dowiaduję, Związek Polskich Artystów Fotografików ma zamiar zamienić Małą Galerię w rodzaj instytucji komercyjnej. Oznaczałoby to KONIEC jej 28-letniej działalności artystycznej.   /   Jako dyrektor Galerii LIGET - której związki z Małą Galerią trwają ponad 20 lat; zorganizowaliśmy ponad 30 wspólnych wystaw i projektów nie tylko w Polsce i na Węgrzech, ale również w całej Europie i w USA; ostatnio we wrześniu 2004 r w Rumunii i we wrześniu 2005 r w Chinach - pragnę oświadczyć stanowczo: jeśli Państwo zdecydujecie się zamknąć Małą Galerię, my wykorzystamy nasze powiązania międzynarodowe by wezwać do bojkotu wszystkich Waszych przedsięwzięć.   /   Z poważaniem, Tibor Varnagy, dyrektor galerii Liget.


 

 

Zebrane dokumenty i artykuły na temat zamierzonej likwidacji Małej Galerii:

 1. List do Rady Artystycznej ZPAF
 2. Komunikat Zarządu Głównego ZPAF
 3. "Mała Galeria do likwidacji?" - A. Kowalska w Gazecie Stołecznej
 4. "Nudziarze bronią sztuki" - komentarz Agnieszki Kowalskiej - Gazeta Stołeczna
 5. "Ostatnia wystawa w Małej Galerii?" - A. Kowalska, Gazeta Stołeczna
 6. Oświadczenie Zygmunta Rytki
 7. "Sprostowanie" i "Informacja prasowa" ZG ZPAF
 8. "Czy to koniec niezależnej galerii" - Monika Kuc, Rzeczpospolita
 9. Protest promienentnych uczestników Miesiąca Fotografii w Bratysławie
 10. Stanowisko grona członków Rady Artystycznej ZPAF w sprawie Małej Galerii (14.XI.2005)
 11. A. Mazur, OBIEG: Związkowcy przechodzą od słów do czynów, czyli Mała Galeria idzie do likwidacji (14.XI.05)
 12. Redakcja kwartalnika FOTOGRAFIA do Władz ZPAF-u (17.XI.05)
 13. "Czarne chmury nad Małą Galerią ZPAF-CSW" - Zbigniew Włodarski (FOTO, nr 11/2005)
 14. List animatorów Galleri Image w Danii (24.XI.05)
 15. Protest from Budapest - Galeria LIGET (29.XI.2005)
 16. Poparcie Niemieckiej Akademii Fotograficznej dla Małej Galerii (28.XI.2005)
 17. Powtórka APELU Robakowskiego: Niedenthal, Robakowski, Rolke, Świetlik, Żak; inni
 18. Listy, wypowiedzi: Wanda Michalak; Krzysztof Candrowicz, Malwina Wieczorek-Brade, Witold Nowotka, inni
 19. Prezes Wideryński do A. Mazura: „Mała Galeria będzie galerią młodych” (9.XII.2005)
 20. "Mała zmienia profil" - Monika Małkowska, Rzeczpospolita (14.XII.2005)
 21. MAREK GRYGIEL do ZPAF: Fotografia ma się dobrze (list otwarty z okazji ostatniej wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW) 31.XII.2005
 22. Ostatnia wystawa w Małej Galerii ZPAF/CSW" - Agnieszka Kowalska, Gazeta Stołeczna (4.I.2006)
 23. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: Komunikat Prasowy w sprawie faktycznej likwidacji Małej Galerii ZPAF CSW (4.I.2006)
 24. PAP: Warszawa / Zmiany w Małej Galerii ZPAF (9.I.2006)
 25. PRESS RELEASE: Mala Gallery's last exhibition after 28 years of activities

 

Głosy w obronie Małej Galerii w jej dotychczasowym kształcie należy kierować bezpośrednio do Władz ZPAF (biuro@zpaf.pl) KONIECZNIE z kopią do redakcji FOTOTAPETY.

You can email your opinion about Mala Gallery closing' plans directly to the Union of Polish Art Photographes at biuro@zpaf.pl remembering (IMPORTANT!) to c/c the Editor of FOTOTAPETA.

 

W FOTOTAPECIE poprzednio:

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.